Strong As Life | Movement – Rörelse
Vårt levnadsmotto är att allt du ger i livet får du tillbaka, med små medel kan du göra stor skillnad. Vår vision är att bidra till en starkare, snällare och rättvisare värld. Inget jag, inget du, inget vi, inget dem. Oss!
Strong As Life
36225
post-template-default,single,single-post,postid-36225,single-format-standard,theme-strongaslife10,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,pihl-title-hidden,columns-4,pihl-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Movement – Rörelse

Now this, this is inspiration! And this surely is the next phase of my physical development. A body that will work even when I’m old! It’s a long journey, and I will have to start at the bottom (witch in my case means basic movement and flexibility). The best part is, I have all my life to get better! 

I believe… do you? 

—————————————————————————————————————————

Detta, detta är inspiration! Det är detta som är min nästa fas med fysiken. En kropp som kommer fungera även som gammal! Det är en lång resa, och jag kommer behöva börja från botten (vilket i mitt fall innebär att drastiskt förbättra rörlighet och flexibilitet). Det bästa är att jag har hela livet på mig att bli bättre!

Jag tror på det…. gör du? 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.